OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OBRA CULTURAL BALEAR PARTICIPA EN L’HOMENATGE A IGNASI RIBAS
L’OBRA CULTURAL BALEAR PARTICIPA EN L’HOMENATGE A IGNASI RIBAS

L’advocat, polític i activista cultural ha rebut l’homenatge de l’OCB, EUIB, CCOO i el PCE

Les entitats organitzadores d’aquest homenatge han destacat que Ignasi Ribas ha estat una peça clau en multitud d’esdeveniments de pes d’aquestes drarreres dècades, tant de caire polític com social; ha estat promotor de moltes accions i ha col·laborat en infinitat d’altres. Cal recordar que Ribas, advocat de professió, va ser dirigent del Partit Comunista a Palma (1968); participà a la I Mesa Democràtica (1972-1974); professor de la Facultat de Dret de Palma (1973-1974); candidat al Senat (1977 i 2000) i al Congrés (1979); tinent de batle al primer ajuntament democràtic (1979); un dels redactors de l'Estatut d'Autonomia (1983); president de l'Obra Cultural Balear (1983-1987); president de l’Associació de Juristes de Balears (1990-1991); participà en la reforma de l'Estatut d'Autonomia (2007) i Insígnia d'Or de la CAIB (2016), entre d’altres.

Segons ha recordat el president de l’OCB,Joan Miralles, Ribas va impulsarl’associació Voltor, una associació fundada el 1985per l’Obra Cultural Balearper fer avançar la normalització lingüística i que promou i gestiona la recepció, a les Illes Balears,d'emissores institucionals de ràdio i televisió en llengua catalana. Així com, promotor de la revista El Mirall i dels Premis 31 de Desembre, entre d’altres iniciatives que el fan més que mereixedor d’aquest homenatge.

A l’acte han assistit representants, socis, militants i simpatitzants d’EUIB, CCOO-IB, PCE-IB i l’OCB i ha tengut lloc a la sala d’actes de la seu de CCOO, a Palma.

 © 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat