OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OBRA CULTURAL BALEAR VALORA QUE EL GOVERN ESPANYOL A LA FI DEFENSI L’ÚS DEL CATALÀ AL PARLAMENT EUROPEU I AL SENAT.

L’OCB recorda que l´ús del català al Parlamant europeu i a la cambra alta ha estat una reivindicació històrica de l’entitat i en conseqüència estarà expectant pel que fa a la concreció d’aquesta proposta.

L’anunci del govern espanyol d’impulsar el català i de comprometre’s areconèixer la seva diversitat lingüística de l’Estat s’ha de considerar una passa endavant, però sobretot, s’ha de valorar com el compliment d’una obligació. Una obligació que durant massa temps ha estat obviada pels successius governs d’Espanya, en aquests termes s’ha manifestat el president de l’Obra Cultural Balear, Joan Miralles.

Miralles ha considerat encertades les propostes del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, quan s’ha referit a la necessitat de legislar d'acord amb la realitat lingüística, garantint que els ciutadans siguin atesos en la llengua que triïn, reformar el Senat, perquè s'hi pugui parlar en català i en la resta de llengües cooficials, impulsar el català a nivell internacional, perquè es pugui utilitzar al Parlament Europeu i també integrar el català en les polítiques internacionals sobre llengües.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat