OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA

L’Obra Cultural Balear s’ha reunit avui matí, 16 de setembre de 2022, amb el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company.

S’ha demanat al conseller que convoqui el Consell Social de la Llengua Catalana perquè s’hi doni compte de les mesures de normalització lingüística que han implementat els poders públics en les seves actuacions.

L’Institut d’Estudis Baleàrics ha estat un altre dels aspectes sobre els qual l’Obra ha volgut manifestar la seva preocupació, en especial, perquè durant tota la legislatura hi ha hagut una manca formativa notable. En concret, aquest estiu ha estat pràcticament nul·la. Continuen mancant cursos de català. Hi ha més demanda que oferta de cursos.

El conseller s’ha compromès a trobar vies de solució i col·laboració pel que fa a alguns temes que s’hi ha plantejat (acabar de perfilar les característiques de la contractació del professorat per fer les classes de llengua, la catalogació i digitalització de l’arxiu documental de l’OCB, engegar una campanya pública de foment del català, realització d’accions específiques a l’àmbit de la justícia, entre d’altres).

Finalment, l’Obra ha fet la demanda que les subvencions vagin condicionades a rendiments normalitzadors de la llengua per un motiu molt concret: s’ha de compensar el desavantatge de partida de les activitats culturals en llengua catalana.

En el transcurs de la trobada, que ha tingut en tot moment un caràcter cordial, s’ha acordat fer un pla d’acció per treballar conjuntament i els participants s’han emplaçat a mantenir un contacte periòdic.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat