OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L'OCB considera decebedors els Acords de Govern

L'Obra Cultural Balear ha fet una primera anàlisi dels Acords de Govern subscrits pel PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS per Mallorca que s'han d'implementar durant la Legislatura 2019 – 2023 i els considera, en general, magres i decebedors.

En matèria de política lingüística els acords són, gairebé inexistents i es limiten a alguna declaració de bones intencions i a la posada en marxa d'una oficina de drets lingüístics que fa dos anys que hauria d'estar en funcionament, ja que es va dotar pressupostàriament en els dos anteriors exercicis.

Resulta frustrant comprovar com els nous governants, davant el repte de la normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears, la llengua catalana, adopten una actitud poruga i infantil i, sembla que pensin que ignorant la qüestió, aquesta deixa d'existir.

L'OCB també considera que els Acords de Govern en matèria de política cultural són relativament satisfactoris pel que fa a les infraestructures culturals, però absolutament frustrants en matèria de suport a la creació cultural i en cultura jove.

Igualment, l'OCB considera que els Acords de Govern en matèria d'Educació són correctes i esperançadors.

Finalment, des de l'OCB s'analitzen els Acords de Govern com a poc ambiciosos i, fins i tot, resignats en matèria de Finançament i Autogovern i molt poc realistes en matèria de Participació Ciutadana.

Davant tot això, l'OCB es compromet a mantenir-se vigilant tant en el seguiment de dels polítiques desenvolupades, com en el compliment de la legalitat vigent en matèria d'usos lingüístics, i recorda que el Consell de Govern del dia 21 de desembre de 2018, el darrer de l'any passat, va aprovar el 'Decret sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears' que és d'obligat compliment per a tots els càrrecs públics de les Illes Balears.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat