Comunicat de l’OCB sobre el projecte de llei d’educació
L’OCB destaca que la nova llei d’Educació permet donar continuïtat a l’actual model lingüístic escolar L’entitat també valora positivament que el vigent model lingüístic escolar tendrà a partir d’ara rang de llei L'OCB valora positivament el projecte de llei d'educació, després del seu pas per la ponència de la...
ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA DE L’OBRA CULTURAL BALEAR PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES
En el procediment electoral convocat per Acord de la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear de 13 de novembre de 2021 per a la renovació de l’esmentada Junta a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el 24 de febrer de 2022, havent transcorregut el termini per a la presentació de candidatures...
MANIFEST DEL 31 DE DESEMBRE 2021
MANIFEST DEL 31 DE DESEMBRE 2021
OBRA CULTURAL BALEAR MANIFEST DEL 31 DE DESEMBRE 2021 Per Damià Pons El poble mallorquí que va tenir en el segle XIII el seu període...
 FACEBOOK
  TWITTER
  INSTAGRAM