OCB
Avís legal
Avís legal

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l'accés i l'ús de la pàgina de l'Obra Cultural Balear (en endavant l'OCB). L'accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

Titularitat del domini
El nom del domini ocb.cat, està registrat a favor de l’Obra Cultural Balear, amb CIF G07070196 i domicili social al carrer de Sant Alonso, 24 de Palma (Mallorca).
El contingut d'aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de l'OCB.
L'OCB no es fa responsable dels continguts als que apuntin els enllaços (links) que es puguin oferir des d'aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de l'OCB.

Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de l'OCB. Tots aquells continguts dels quals l'OCB no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d'haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.
En aquest darrer cas, es reflexarà l'autoria de manera que pugui identificar-se l'origen de la titularitat.
Certs materials s'ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l'esmentada llicència poden variar d'uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.
L'oferiment de certs materials sota les condicions d'aquestes llicències no implicarà en cap cas l'extensió d'aquestes condicions a d'altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús
L'usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.
L'OCB no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d'aquest sistema electrònic.
L'OCB es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre'n temporalment l'accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

Protecció de dades
L'OCB  compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l'Agència, s'informarà adequadament al titular de dites dades.
En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a l'OCB els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Limitació de la responsabilitat
L'OCB no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Podeu consultar la informació sobre la política de cookies que es fa servir al web en aquest enllaç: 
Política de galetes (cookies)


© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat