OCB
PREMIS 31D
PREMIS 31D

La funció social dels Premis 31 de Desembre

Els guardons de l'OCB reconeixen l'acció cívica i són un estímul per les iniciatives amb "sentit de país". 

El 1987, just quan l'Obra Cultural Balear complia el primer quart de segle d'existència, es varen instaturar els Premis 31 de Desembre, de caràcter anual. 

Aleshores no existien ni els premis i medalles que atorga el Govern, ni els que organitzen els consells. L'OCB, una vegada més, va marcar el camí i va fer possible allò que considerava necessari. 

Els premis 31 de Desembre són uns guardons d'acció cívica nascuts amb voluntat d'esdevenir un reconeixement, però també un estímul a les iniciatives individuals o col·lectives que tenguessin "sentit de país". A banda de cobrir una necessitat col·lectiva important, tenen una altra funció també ben insubstituïble: potenciar l'autoestima dels mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers, a través de popularitzar i donar a conéixer les bones accions individuals i col·lectives que es produeixen a les Illes Balears. Donar a conèixer tot allò bo que tenim en l'àmbit de l'actuació cívica. 

La Nit de la Cultura

Els Premis 31 de Desembre es lliuren en el marc de la 'Nit de la Cultura' que és un esdeveniment sociocultural de primera magnitud a Mallorca. 

Des de 1987, l'OCB convoca anualment els Premis 31 de Desembre, adreçats a reconèixer i estimular les actuacions que afavoreixin l'ús normal del català en tots els àmbits de la vida social i pública, que promoguin i que també revelin i desenvolupin la consciència nacional pròpia de les Illes Balears. 

Així, aquests premis s'atorguen a persones o entitsts en reconeixement a la seva labor en defensa de la llengua i cultura catalanes a Mallorca. 

Els premis es concedeixen en el transcurs de la 'Nit de la Cultura', que té com a altres ingredients importants les actuacions artístiques i el discurs del president de l'OCB. 

Es concedeixen vuit premis 31D, que es lliuren durant la Nit de la Cultura. L'acte es retransmet en directe per televisió i sol contenir una mostra de les millors produccions culturals (música, dansa, teatre, audiovisual...) de l'any. 

Objectius dels premis 31 de Desembre 

Cada tardor, l'Obra Cultural Balear fa pública la convocatòria dels Premis 31 de Desembre i les persones associacdes i les delegacions territorials de l'entitat poden presentar les seves propostes de persones o col·lectius que puguin ser mereixedors dels guardons. 

Els premis són:

- Francesc de Borja Moll: Destinat a premiar una entitat que s'hagi destacar a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional. 

- Josep M. Llompart: Destinat a premiar una persona que s'hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional. 

- Emili Darder: Destinat a premiar una iniciativa o experiència en el camp de l'ensenyament o de l'educació en el lleure, d'una manera especial les qe tendeixen a la normalització del català com a llengua vehicular de l'aprenentatge, la renovació pegagògica o l'educació ambiental. 

- Bartomeu Oliver: Destinat a premiar una activitat cívica (de dinamització cultural, de recuperació lingüística, de revalorització de la cultura popular, etc.) desenvolupada dins un determinat àmbit territorial o social. També es podrà prendre en consideració un treball que contribueixi a un millor coneixement de l'àmbit en qüestió. 

- Miquel dels Sants Oliver: Destinat a premiar un treball editat durant l'any de la convocatòria, que prengui el passat o el present de les Illes Balears com a camp d'investigació o objecte d'estudi. 

- Bartomeu Rosselló-Pòrcel: Destinat a premiar una persona o col·lectiu jove que hagi excel·lit en el camp de l'animació cultural, de la investigació (artística, humanística o científica) o de la creació. 

- Gabriel Alomar: La Junta Directiva de l'OCB és, des del 1993, el jurat d'aquest premi. Destinat a reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que, atenent el conjunt dels països catalans, hagi permès expressar amb tota normalitat la catalanitat de les Balears, i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat. 

- Aina Moll i Marquès: El premi està destinat a reconèixer una persona o entitat que hagi destacat per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a les Balears. 

 

El Jurat

El jurat dels Premis 31 de Desembre està conformat per persones de prestigi de l'àmbit de les Balears, normalment vinculades a les associacions que formen la Xarxa per la Llengua, la Cultura i el País a les Illes. Pel que fa al guardó, consisteix en un diploma acreditatiui una petita estàtua dussenyada pel pintor i escultor Pere Martínez Pavia. Des de la primera edició dels Premis 31 de Desembre, la seva escultura de les quatre barres entrellaçades és l'obsequi per als guardonats. 

La primera eidició dels Premis es va fer al Teatre Pirncipal de Palma i en el transcurs de les trenta edicions, hi han tornat en moltes ocasions. També han acollit la Nit de la Cultura l'Auditòrium de Palma, el Conservatori de Palma i els teatres d'Artà, Sa Màniga, Manacor i Alcúdia a Mallorca, i en una ocasió, la seu dels premis va ser el Teatre Principal de Maó, a Menorca. 

La majoria de les trenta edicions de la 'Nit de la Cultura' han estat retransmees per la Televisió de Catalunya i, en alguna ocasió també s'han pogut veure per IB3. 

© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat