OCB
QUÈ ÉS? ACTUALITAT
Som l'Obra Cultural Balear, som majoria social.

L'entitat cívica cerca augmentar la sensibilització social respecte al català i defensar el dret a l'autogovern i a la cultura pròpies. 

L'Obra Cultural Balear comença la primavera del 2018 una nova època que ha de consolidar el seu paper com a principal entitat de les Illes Balears. 

 

Som Memòria, som Història. 

Sens dubte el millor que té l'OCB és la gent que la forma. Però un altre gran actiu, importantíssim per a una entitat amb 55 anys d'història, és la memòria. L'experiència. Tot el camí fet és el millor antídot per evitar repetir errades. 

Som Democràcia. 

L'OCB ha defensat sempre la democràcia, també quan no n'hi havia. L'OCB va acollir les forces democràtiques durant la dictadura de Franco i va organitzar les mobilitzacions a favor de l'Estatut. L'OCB és, i continuarà sent, un interlocutor vàlid per a totes les institucions i organitzacions democràtiques no sectàries. L'OCB és un interlocutor per a qualsevol persona i institució que accepti les regles del joc de la Democràcia. 

Som cohesió social. 

L'OCB és el primer agent propiciador i defensor de la cohesió social. Una societat cohesionada és la societat que desitja i per la qual treballa la nostra entitat. Una societat fracturada, desestructurada, fragmentada o organitzada en guetos és el que sempre ha combatut l'OCB. 

Som llengua. 

L'OCB ha estat i és el principal garant de la plena i total recuperació de la llengua catalana a les Illes Balears. Treballam en campanyes de sensibilització social, denunciant les agressions als drets dels catalanoparlants i fent propostes per culminar el procés de normalització lingüística. 

Som cultura. 

L'OCB ha estat i és un motor de dinamització cultural. A Palma el paper que juga avui dia Can Alcover és imprescindible. De la mateixa manera, les delegacions són generadores permanents d'activitat cultural als seus respectius municipis. 

Som defensa dels interessos econòmics de les Illes Balears. 

L'OCB va ser qui primer alçà la veu en la denúncia de l'escandalosa discriminació que aplica l'Estat espanyol a la nostra comunitat. L'OCB és l'aglutinador de tota la gent que veu com els seus interessos econòmics són perjudicats per un sistema d'ofec econòmic irracional. 

Som Autogovern. 

L'OCB ha estat i és l'instrument de lluita a favor del ple autogovern de les Balears i un pont de germanor amb la resta de territoris dels Països Catalans. 

Som Xarxa territorial. 

L'OCB treballa en el marc de les xarxes per la Llengua, la Cultura i el País a nivell de Mallorca i d'Illes Balears, i també en el marc de la Federació Llull (juntament amb Acció Cultural del País Valencià i Òmnium Cultural). 

Som Xarxa global. 

L'OCB és una entitat moderna i present en totes les xarxes socials i virtuals. Som impulsors de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics (1996) i entitat fundadora d'ELEN (European Language Equality Network). 

Som Majoria social. 

La història de l'OCB és també la història d'un poble que, malgrat totes les agressions rebudes, ha sabut ressorgir i conquerir el futur amb coratge i il·lusió. L'OCB és avui en plena sintonia amb una majoria social que estima la nostra Llengua, valora la nostra Cultura i aspira que ens autogovernem en Llibertat. 

 

 

© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat